arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

Indiening van abstracts voor een poster presentatie of research track (mondelinge presentatie) is niet meer mogelijk!

Deadline voor het indienen van abstracts was 31 mei 2023
Inzenders horen voor 1 juli 2023 terug of ze geaccepteerd zijn voor het verzorgen van een poster of research track presentatie tijdens het congres op 29 september a.s. in Zwolle.

Onderstaand vindt u de richtlijnen voor het indienen van abstracts.

De abstract tekst zelf bevat max. 250 woorden en dient te bestaan uit:

  • Inleiding
  • Doel
  • Methode(n)
  • Resultaten
  • Discussie/conclusie

Daarnaast vragen we u om referenties/relevante literatuur aan te leveren (max. 150 woorden)

Totaal 400 woorden