arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

De indiening van abstracts voor een poster presentatie is geopend!

Deadline voor het indienen van abstracts is 31 mei 2021
Inzenders horen uiterlijk 1 juli 2021 terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een poster presentatie tijdens het congres op 1 oktober a.s.

Onderstaand vindt u de richtlijnen voor het indienen van abstracts.

De abstract tekst zelf bevat max. 250 woorden en dient te bestaan uit:

  • Inleiding
  • Doel
  • Methode(n)
  • Resultaten
  • Discussie/conclusie

Daarnaast vragen we u om referenties/relevante literatuur aan te leveren (max. 150 woorden)

Totaal 400 woorden