arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

De indiening van abstracts voor een poster presentatie is geopend!

Deadline voor het indienen van abstracts is 31 mei 2021
Inzenders horen uiterlijk 1 juli 2021 terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een poster presentatie tijdens het congres op 1 oktober a.s.

Onderstaand vindt u de richtlijnen voor het indienen van abstracts.

De abstract tekst zelf bevat max. 250 woorden en dient te bestaan uit:

  • Inleiding
  • Doel
  • Methode(n)
  • Resultaten
  • Discussie/conclusie

Daarnaast vragen we u om referenties/relevante literatuur aan te leveren (max. 150 woorden)

Totaal 400 woorden

Het congres zal dit jaar online plaatsvinden, posters worden daarom online gepresenteerd. Indien uw abstract wordt geaccepteerd voor een poster presentatie ontvangt u voorafgaand uitgebreide instructies over de wijze van aanleveren/presenteren van de online poster.