arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) o.a. voor: huisartsen, psychiaters, neurologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen met 5 punten
 • Accreditatiebureau FGzPt, voor klinisch (neuro)psychologen: met 6 punten
 • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) en Register Zorgprofessionals met 5 punten (Scholing GGZ)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): met 7 punten
 • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP), voor ergotherapeuten en oefentherapeuten: met 5,5 punten
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ: met 7 punten
 • Keurmerk Fysiotherapie therapeutenregister: met 5 punten
 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 5 punten
 • Register Eerstelijnspsychologie NIP met 6,5 punten
 • Register Vaktherapie, voor psychomotorische therapeuten met 5 punten
 • KNGF, geaccrediteerd voor het beroepsgerelateerd deel met 4 punten