arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemeen

Datum
29 september 2023

Locatie
Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
https://www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl/ 

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, internisten, etc., als ook managers en bestuurders van instellingen die zorgprogramma’s bieden aan patiënten met SOLK. Ook zij die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines, als ook medisch adviseurs van zorgverzekeraars of sociale verzekeringsinstanties zijn van harte welkom.

Belangrijke data

31 mei 2023 abstract deadline indienen posters
voor 1 juli 2023 ontvangen indieners hierover bericht

16 juli 2023 termijn inschrijving tegen gereduceerd tarief, daarna geldt het reguliere tarief

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de volgende verenigingen

  • Accreditatiebureau Algemene nascholing (ABAN) Algemene scholing cluster 1, 2 en 3, o.a. voor: huisartsen, psychiaters, neurologen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen: : 5 punten
  • Accreditatiebureau FGzPt, voor klinisch (neuro) psychologen: 5 punten
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) en Register Zorgprofessionals: Scholing Consultatieve Psychiatrie, Scholing GGZ, Scholing Neuro, Scholing Revalidatie en Scholing SPV: 5 punten
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA): 5 punten
  • Register Eerstelijnspsychologie NIP (ELP herregistratie): 6 punten
  • Accreditatiebureau fysiotherapie, deelregister Psychosomatisch Fysiotherapeut: 5 punten
  • Register Vaktherapie, voor psychomotorische therapeuten: 5 punten