arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemeen

Het landelijke congres van ons netwerk vindt in 2021 plaats op 1 oktober en heeft als titel: Landelijk congres onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten: steeds beter benoemd.

Waarom steeds beter benoemd? Omdat wij sinds kort officieel geen NOLK meer heten maar NALK: Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Aan de titel van dit congres ziet u al dat we in een overgangssituatie zitten, maar het congres wordt een mooi ijkpunt om ons voortaan NALK te noemen.

Dit jaar is het congres anders dan anders. We hadden iedereen graag in Zwolle ontvangen, maar dat bleek nog niet mogelijk. Het wordt dus een digitaal congres, maar met een even interessant programma.

Allereerst zijn daar de drie bekende keynote sprekers. De eerste is Dr. Yanda van Rood, die in haar lezing met de prikkelende titel “What is in a name? in zal gaan op de verschillende namen voor lichamelijke klachten en de betekenis daarvan. De tweede is Prof. Chris Burton, die veel onderzoek heeft gedaan naar communicatie en verklaringen voor klachten in de huisartspraktijk en dat met ons zal gaan delen. Als derde keynote spreker zal Prof. Andrea Evers ons meenemen in de wereld van placebo- en nocebo-effecten en hoe kennis hierover kan bijdragen aan een betere gezondheidszorg.

Uiteraard zijn er naast deze keynote lezingen interessante workshops, met ook daarin aandacht voor taal. Andere onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn natuurlijk diagnostiek en verschillende vormen van behandeling. Maar ook is er aandacht voor organisatie van zorg en communicatie. Voor de lezers onder ons is er de workshop SOLK in romans. En ook onderzoek komt aan bod, met twee symposia waarin nieuwe resultaten worden gepresenteerd.

Uiteraard is er ter lering ende vermaak ook de traditionele SOLK quiz. En naast de prijs daarvoor reiken we ook de tweejaarlijkse NOLK prijs uit en de prijs voor de beste poster.

Kortom: het congres is wat anders dan anders, maar zeker niet minder de moeite waard. Heel veel plezier bij het eerste NALK congres!

Datum
1 oktober 2021

Locatie
Online

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten zoals neurologen, revalidatieartsen, internisten, etc., als ook managers en bestuurders van instellingen die zorgprogramma’s bieden aan patiënten met SOLK. Ook zij die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines, als ook medisch adviseurs van zorgverzekeraars of sociale verzekeringsinstanties zijn van harte welkom.

Belangrijke data

31 mei 2021 abstract deadline indienen posters
1 juli 2021 ontvangen indieners hierover bericht

15 juli 2021 termijn inschrijving tegen gereduceerd tarief, daarna geldt het reguliere tarief