arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Workshop/Symposium indienen


De indiening van workshops/symposia is geopend!

Deadline voor het indienen van workshops/symposia is 12 maart 2023
Inzenders horen uiterlijk 15 april 2023 terug of ze genomineerd zijn voor het verzorgen van een workshop of symposium tijdens het congres op 29 september a.s.

Onderstaand vindt u de richtlijnen voor het indienen van workshops en symposia.

Format abstract WORKSHOP

Abstract

Inleiding met daarin de populatie waar het om gaat (K&J/volwassene/ouderen en eventueel specificatie), waarom het een belangrijk onderwerp is (schoolverzuim en kosten bijv.), en de uitdaging waar de doelgroep (noem doelgroep en beschrijf uitdaging) voor staan en tenslotte, de aanleiding voor deze workshop (het uitkomen van de richtlijn bijv.).

Inhoud workshop met daarin wat de deelnemer aan het congres mag verwachten van deelname aan de workshop (Tijdens de workshop zal…) , daarbij graag aangeven op welke manier de deelnemer betrokken wordt (interactief, met rollenspel, zelf ervaren, of in discussie bijv.) en wat de deelnemer leert/ervaart etc., of te wel mee kan nemen uit de workshop (Bijv. Na het bijwonen van deze workshop bent u in staat …… of U leert nieuwe metaforen kennen die u kunt gebruiken in het gesprek met uw patiënten met SOLK).

Niveau, het niveau van de deelnemers is redelijk hoog. De meeste deelnemers hebben ruime ervaring met de diagnostiek en behandeling van patiënten met SOLK. Bij de opbouw adviseren we eenvoudig (basic) te beginnen en dan snel te verdiepen. Op deze wijze worden ook de eventueel nog niet zo ervaren collega’s meegenomen in het onderwerp.

Relevante Literatuur

In APA stijl (zie hieronder) vb. voor boek en voor wetenschappelijk artikel

Gegevens workshopleiders:

Voornaam, achternaam, professie (kinderarts/GZ psycholoog/FT etc.) en eventueel titel (prof./ dr./drs.), instelling waar werkzaam en een of hooguit twee voor de workshop relevante feiten (bijv. Projectleider Richtlijn SOLK bij kinderen als de workshop over de richtlijn gaat).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het workshop abstract format dan kunt u per e-mail contact zoeken met Dhr. Juul Houwen, lid van de congrescommissie. Zijn e-mailadres is: Juul.Houwen@radboudumc.nl.

Format abstract SYMPOSIUM

Abstract

Korte inleiding met daarin het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek waarover gerapporteerd wordt en de overkoepelende onderzoeksvraag die daarbij centraal staat.
Inhoud symposium met daarin wat de deelnemer mag verwachten (overzicht over de resultaten van het lopende onderzoek).

Relevante Literatuur

In APA stijl (zie hieronder) voorbeeld voor boek en voor wetenschappelijk artikel

Gegevens sprekers

Voornaam, achternaam, professie (kinderarts/GZ psycholoog/FT etc.) en eventueel titel (prof./ dr./drs.), instelling waar werkzaam en een of hooguit twee voor het symposium relevante feiten (bijv. Projectleider /Lid van wetenschapscommissie /Prijs ontvangen voor proefschrift etc.).

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het symposium abstract format dan kunt u per e-mail contact zoeken met Dhr. Juul Houwen, lid van de congrescommissie. Zijn e-mail adres is: Juul.Houwen@radboudumc.nl.